Ушно-носно-гърлени болести


Месторабота: ЕТ ИП ПМП Д-р Василева
Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ж.к. Младост, бул. Република, ет. 3, каб. 12
Спец.: Детски болести

Facebook Коментари
Ако информацията Ви е била полезна, споделете я за да помогнете и на др. потребители..

Специалност
Въведете ключови думи   

FACEBOOK
GOOGLE
http://bglekar.net/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0/%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%8A%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
PINTEREST