Анестезиология и интензивна медицина

Резултати от търсенето.

Unknown

д-р Марсел Моис Хаимов

1,578
Месторабота: Дента Прайм гр.Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, к.к. Св.Константин и Елена Спец.: Анест
Unknown

д-р Маргарита Дончева Илинденова

439
Месторабота: МБАЛ Каварна Сл. адрес: гр. Каварна, общ. Каварна, п.к. 9650 Спец.: Анестезиология и интензивно лечени
Unknown

д-р Максим Анатолиевич Касапский

826
Месторабота: МБАЛ Св. Анна-Варна АД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул. Цар Освободител, № 100 Спец.: Анес
Unknown

д-р Кристиан Шмидт

1,180
Месторабота: МБАЛ Св.Марина Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Христо Смирненски, № 1 Спец.: Анест
Unknown

д-р Красимира Маринова Маринова

908
Месторабота: СБОБАЛ Варна ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул. Дойран , № 15 Спец.: Анестезиология и и
Unknown

д-р Костадинка Тодорова Попова-Иванова

1,119
Месторабота: СБАЛОЗ-Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Цар Освободител, № 100 Спец.: Анестезиологи
Unknown

д-р Корнелия Христова Няголова

809
Месторабота: МБАЛ Св. Анна-Варна АД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул. Цар Освободител, № 100 Спец.: Анес
Unknown

д-р Катя Митева Стефанова

898
Месторабота: МБАЛ Св. Анна-Варна АД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул. Цар Освободител, № 100 Спец.: Анес
Unknown

д-р Катерина Димитрова Бахчеванова

1,009
Месторабота: МБАЛ-Варна към ВМА-София Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул. Христо Смирненски, № 3 Спец.: А
Unknown

д-р Ирена Стефанова Хаджийска-Банкова

644
Месторабота: МБАЛ Св. Анна-Варна АД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул. Цар Освободител, № 100 Спец.: Анес
Unknown

д-р Ивета Георгиева Бакалова

220
Месторабота: СБОБАЛ Доц.Георгиев гр.Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Христо Попович Спец.: Анест
Unknown

д-р Иван Василев Гайдаров

668
Месторабота: МБАЛ Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, пл.Славейков, № 1 Спец.: Анестезиология и интенз
Unknown

д-р Здравко Георгиев Славов

445
Месторабота: СХБАЛ Проф.Темелков Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Алеко Константинов, № 5 Спец.: Анест
Unknown

д-р Живко Колев Радушев

1,405
Месторабота: МБАЛ-Варна към ВМА-София Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул. Христо Смирненски, № 3 Спец.: А
Unknown

д-р Живко Георгиев Жечев

379
Месторабота: СБАЛК Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул. Цар Освободител, № 100 Спец.: Анестезиологи
Unknown

д-р Живко Атанасов Желязков

362
Месторабота: МБАЛ “Св.Марина” ЕАД-Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул. Христо Смирненски, № 1
Unknown
0579 6 24 68

Професор д-р Енчо Калчев Събев дмн

991
Месторабота: СХБАЛ к.к.Албена Сл. адрес: обл: обл.Добрич, к-с Албена, пк: 0, сл. тел: 0579 6 24 68 Спец.: Анестезиология и
Unknown

д-р Еленка Иванова Иванова

155
Месторабота: МБАЛ Девня Сл. адрес: обл: Варна, Варна, пк: 0, Спец.: Анестезиология и интензивно лечение
Unknown

д-р Елена Емилова Йосифова-Колева

725
Месторабота: МБАЛ Св.Анна-Варна АД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Цар Освободител, № 100 Спец.: Анест
Unknown

д-р Елена Георгиева Георгиева

221
Месторабота: МБАЛ Св.Марина ЕАД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Христо Смирненски, № 1 Спец.: Анестез
Unknown

Ендокринология и болести на обмяната

139
Месторабота: МБАЛ Св.Анна АД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Цар Освободител, № 100 Спец.: Анестезиоло
Unknown

д-р Драгомир Иванов Русев

805
Месторабота: МБАЛ Св.Марина ЕАД гр.Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Христо Смирненски, № 1 Спец.
Unknown

д-р Димитър Пасков Димитров

357
Месторабота: АМЦ СВП Света Петка Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Иван Драсов, № 12 Спец.: Анестезиолог
Unknown

д-р Димитър Желязков Кондаков

445
Месторабота: СБАГАЛ Варна ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул. Цар Освободител, № 150 Спец.: Анестези
Unknown

д-р Десислава Кирилова Христова

305
Месторабота: МБАЛ-Варна към ВМА-София Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Христо Смирненски, № 3 Спец.: А
Unknown

д-р Даниела Йорданова Николова

284
Месторабота: СБАГАЛ Варна ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Цар Освободител, № 150 Спец.: Анестези
Unknown

д-р Даниел Василев Йотов

456
Месторабота: СБАГАЛ Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Цар Освободител, № 150 Спец.: Анестезиологи
Unknown

д-р Данаил Цветанов Стефанов

720
Месторабота: МБАЛ Св.Марина Варна ЕАД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Христо Смирненски, № 1 Спец.: А
Unknown

д-р Данаил Иванчев Личев

1,080
Месторабота: МБАЛ Св.Марина ЕАД гр.Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Христо Смирненски, № 1 Спец.
Unknown

д-р Данаил Димитров Димитров

349
Месторабота: МБАЛ Св.Анна-Варна АД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Цар Освободител, № 100 Спец.: Анест
Unknown

д-р Гиньо Иванов Христов

619
Месторабота: МБАЛ “Еврохоспитал -Варна “ООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, кв. Виница, ул.Найден Р
Unknown

д-р Георги Крумов Георгиев

296
Месторабота: СБАЛОЗ М. Марков Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул. Цар Освободител, № 100 Спец.: Анестезио
Unknown

д-р Георги Йорданов Хаджиев

300
Месторабота: СБАЛОЗ М. Марков Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул. Цар Освободител, № 100 Спец.: Анестезио
Unknown

д-р Галина Ганчева Джурова

296
Месторабота: МБАЛ Св. Анна-Варна АД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул. Цар Освободител, № 100 Спец.: Анес
Unknown

д-р Галин Красимиров Минзов

459
Месторабота: работи в Германия Сл. адрес: обл: Варна, Варна, ул. М. Дринов 55, Спец.: Анестезиология и интензивно л
Unknown

Професор д-р Вилиян Христов Платиканов дм

295
Месторабота: МБАЛ “Св.Марина” Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Христо Смирненски, № 1 Спец.: Ане
Unknown

д-р Веселка Александрова Пензова

733
Месторабота: АМЦ СМП Майчин дом Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Мир, № 1 Спец.: Анестезиология и интен
Unknown

д-р Васил Маринов Василев

302
Месторабота: Ангола Глобал Санта Фе Сл. адрес: обл: Варна, Варна, пк: 0, Спец.: Анестезиология и интензивно лечен
Unknown

д-р Валентин Стефанов Маринчев

327
Месторабота: ТБ Остеоцентър -България ЕАД Сл. адрес: обл: Варна, Варна, пк: 0, бул Цар Освободител 100, Спец.: Анест
Unknown

д-р Валентин Власаков Власаков

878
Месторабота: МБАЛ Св. Анн-Варна АД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул. Цар Освободител, № 100 Спец.: Анест
Unknown

д-р Валентин Андреев Милев

490
Месторабота: МБАЛ-Варна към ВМА-София Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул. Христо Смирненски, № 3 Спец.: А
Unknown

д-р Борис Иванов Чернооков

856
Месторабота: СОБАЛ Доц.Георгиев Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул. Дойран, № 15 Спец.: Анестезиология и и
Unknown

д-р Бисер Димитров Хаджиев

660
Месторабота: МБАЛ Царица Йоанна Провадия Сл. адрес: гр. Провадия, общ. Провадия, п.к. 9000, ул.Желез Йорданов, № 1 С
Unknown

д-р Асен Славов Станчев

1,300
Месторабота: МБАЛ “Еврохоспитал” Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, кв. Виница, ул.Найден Райков, № 2А
Unknown

д-р Антонина Николова Аврамова

682
Месторабота: МБАЛ Св. Марина Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул. Христо Смирненски, № 1 Спец.: Анестезио
Unknown

д-р Андрей Анатолиев Георгиев

294
Месторабота: МБАЛ Св.АннаВарна АД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Цар Освободител, № 100 Спец.: Анесте
Unknown

д-р Ангел Атанасов Иванов

450
Месторабота: СБАЛОЗ Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул. Цар Освободител, № 100 Спец.: Анестезиолог
Unknown

д-р Алис Аршак Парсехян

363
Месторабота: СБАЛОЗ-Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Цар Освободител, № 100 Спец.: Анестезиологи
Unknown

д-р Али Али Селиман

1,437
Месторабота: МБАЛ Св.Марина Варна ЕАД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул. Хр. Смирненски, № 1 Спец.: Анес
Unknown

д-р Александър Бончев Йорданов

1,204
Месторабота: МБАЛ Св.Марина ЕАД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Христо Смирненски, № 1 Спец.: Анестез

FACEBOOK
GOOGLE
http://bglekar.net/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8-%D0%B7%D0%B0/%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD
PINTEREST