Вътрешни болести

Резултати от търсенето.

Лекари специалисти по вътрешни болести

Unknown

д-р Мая Богомилова Караиванова

379
Месторабота: ЕТ Д-р Мая Караиванова – АИП за ПМП Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Константин и Фруж
Unknown

д-р Мартин Веселинов Николов

737
Месторабота: ЦСМП Варна филиал Провадия Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Брегалница, № 3 Спец.: Вътреш
Unknown

д-р Марияна Любомирова Георгиева

338
Месторабота: ДКЦ 4 ЕООД – Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул. Цар Освободител, № 100 Спец.: Вътрешн
Unknown

д-р Марияна Йорданова Тодорова-Йоцова

997
Месторабота: СБАЛОЗ-Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул. Цар Освободител, № 100 Спец.: Вътрешни боле
Unknown

д-р Марияна Илиева Стойчева

415
Месторабота: Дом за стари хора с увреждания “Св.Илия” Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ж.к. к-с Чайка
Unknown
052 373 353

д-р Марияна Георгиева Христова дм

365
Месторабота: ЕТ АИП СМП Д-р М.Христова Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, кв. Аспарухово, ул.Кирил и Методий,
Unknown

д-р Марияна Георгиева Йорданова-Василева

383
Месторабота: МБАЛ-Варна към ВМА-София Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Христо Смирненски , № 3 Спец.: В
Unknown

д-р Мария Христова Цанева-Тодорова

616
Месторабота: СБАЛОЗ М. Марков Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул. Цар Освободител, № 100 Спец.: Вътр
Unknown

д-р Мария Тодорова Генова

126
Месторабота: Сл. адрес: обл: Варна, Варна, Спец.: Вътрешни болести
Unknown

д-р Мария Стоянова Димова-Милева

611
Месторабота: МБАЛ Света Марина Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул. Христо Смирненски, № 1 Спец.: Вътрешни
Unknown

д-р Мария Петрова Табакова

179
Месторабота: ЕТ АИП ПМП Д-р М.Табакова Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Никола Вапцаров, № 2, в ДКЦ Чайк
Unknown

д-р Мария Петрова Петрова

531
Месторабота: ДКЦ Св.Марина ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Христо Смирненски, № 1 Спец.: Вътрешн
Unknown

д-р Мария Младенова Манчева

351
Месторабота: АИП СМП Д-р Мария Манчева 9 ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ж.к. Владиславово, пазар под
Unknown

д-р Мария Динева Златева

121
Месторабота: ЕТ АИП ПМП Д-р М. Златева Сл. адрес: обл: Варна, Варна, пк: 0, ул.Ц. Освоб.100, Спец.: Вътрешни болести
Unknown

д-р Мария Димитрова Папазова

982
Месторабота: ДКЦ 4 ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Цар Освободител, № 100 Спец.: Вътрешни болести,
Unknown

Доцент д-р Мария Василева Кателиева дм

500
Месторабота: МБАЛ Св.Марина ЕАД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Христо Смирненски, № 1 Спец.: Вътрешн
Unknown

д-р Мария Борисова Недялкова

285
Месторабота: МЦ Европа Сл. адрес: обл: Варна, Варна, пк: 0, ул.Р.Димитриев 49, Спец.: Вътрешни болести, Вътрешни бол
Unknown
052 500 656

Доцент д-р Маринка Ташкова Пенева дм

220
Месторабота: МЦ Рисърчексперт Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Сливница , № 166 а, ет. 4 сл. тел: 052 500 656 С
Unknown

д-р Мариета Иванова Йовчева-Станчева

292
Месторабота: МБАЛ-Варна към ВМА-София Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Хисто Смирненски, № 3 Спец.: Въ
Unknown

д-р Мариела Михайлова Михайлова-Сидерова

242
Месторабота: АИППМП МС Д-р Мариела Михайлова ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Христо Смирненски
Unknown

д-р Мариана Станева Влаева

793
Месторабота: ЕТ АИП ПМП Д-р Мариана Влаева Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Цар Освободител, № 100, МЦ С
Unknown

д-р Мариана Петрова Душева-Личева

522
Месторабота: АИПСМП Д-р М.Душева към СТМ ” Марпол” ЕООД Сл. адрес: обл: Варна, Варна, х-л Виктория св.св.Кон
Unknown
82-21-21/355

Доцент д-р Мари Саркис Джабалян кмн

115
Месторабота: МБАЛ Сл. адрес: обл: Варна, Варна, пк: 0, ул.М.Дринов15, сл. тел: 82-21-21/355 Спец.: Вътрешни болести, Вътреш
Unknown

д-р Маргарита Тодорова Спасова

1,001
Месторабота: МЦ Младост Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул. Република, № 15 Спец.: Вътрешни болест
Unknown
052 69 26 74

д-р Маргарита Иванова Желязкова-Балтова

1,359
Месторабота: ЕТ Маргарита Желязкова Балтова АПИМП Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Цар Освободител,
Unknown

Анестезиология и интензивно лечение

166
Месторабота: МБАЛ “Св. Марина” ЕАД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Христо Смирненски, № 1 Спец.:
Unknown

д-р Магдалена Георгиева Ангелова

389
Месторабота: МЦ “Св.Анна” ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Цар Освободител, № 100 Спец.: Вътр
Unknown

д-р Людмила Сергеевна Станева

390
Месторабота: Кардиологичен медицински център Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Дрин , № 1 Спец.: В
Unknown

д-р Людмила Емилова Янова

71
Месторабота: АМЦ СМП Д-р Емилова ООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Сава Доброплодни, № 13, вх. Б, ет. 5,
Unknown

д-р Лилия Страхилова Пантева-Жечева

228
Месторабота: АИППМП Л.Пантева ЕТ Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Илинден, № 1, МК Хелиос каб.205 Спец.: В
Unknown

д-р Лилия Иванова Стоянова

230
Месторабота: МБАЛ Св.Марина Варна клиника по вътрешни болести Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Христ
Unknown

д-р Лилия Димитрова Чаушева

1,563
Месторабота: СБАЛК Варна ЕАД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Цар Освободител , № 100 Спец.: Вътрешни б
Unknown

д-р Лили Христова Щерева

557
Месторабота: МБАЛ Св. Анна-Варна АД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул. Цар Освободител , № 100 Спец.: Вътр
Unknown

д-р Лили Славчева Трифонова

146
Месторабота: МБАЛ Св. Марина Варна ЕАД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул. Христо Смирненски, № 1 Спец.:
Unknown

Професор д-р Лидия Асенова Коева дмн

113
Месторабота: МЦ “Клиника Коеви” Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Селиолу, № 34 Спец.: Вътрешни бол
Unknown

Професор д-р Лидия Асенова Коева дмн

272
Месторабота: МЦ “Клиника Коеви” Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Селиолу, № 34 Спец.: Вътрешни бол
Unknown

Доцент д-р Лиана Тодорова Герчева-Кючукова дм

593
Месторабота: МУ Варна – Катедра по Вътрешни болести – УНС по клинична хематология Сл. адрес: гр. Варна, об
Unknown

д-р Лена Георгиева Попова

648
Месторабота: СБАЛОЗ-Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Цар Освободител, № 100 Спец.: Вътрешни боле
Unknown

д-р Латинка Илиева Стойнова

685
Месторабота: ДКЦ ІV ЕООД – Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул. Цар Освободител, № 100 Спец.: Вътре
Unknown

д-р Лазарина Огнянова Давидкова

371
Месторабота: ДКЦ Еквита ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Цар Освободител, № 5 Спец.: Вътрешни бол
Unknown

д-р Кръстинка Иванова Кънчева

965
Месторабота: СБАЛОЗ-Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Цар Освободител, № 100 Спец.: Вътрешни боле
Unknown

д-р Кръстинка Василева Кудева

1,717
Месторабота: ДКЦ 1 Св.Клементина ЕООД – Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Съборни, № 40 Спец.: Т
Unknown

д-р Кристианна Генчева Кавалджиева

236
Месторабота: ЕТ “Кристианна Кавалджиева АПИП” Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Сава, № 2, в сград
Unknown

д-р Красимира Петрова Каменова-Христова

116
Месторабота: АГП СМП Гея ООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Владислав Варненчик, № 187, бл. 29 партер, 2
Unknown

Професор д-р Красимира Панайотова Кисьова дмн

419
Месторабота: МБАЛ – Балчик Сл. адрес: гр. Балчик, общ. Балчик, п.к. 9600, ул.Д-р Златко Петков, № 1 Спец.: Вътрешни
Unknown

д-р Красимира Колева Христова

146
Месторабота: Училищно здравеопазване към Община Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Осми приморс
Unknown

д-р Красимира Кирилова Кирова

1,575
Месторабота: ДКЦ 5 Света Екатерина – Варна ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул. Сава, № 2 Спец.: Вът
Unknown
68 51 94

д-р Красимира Иванова Гюрова

648
Месторабота: АИП ПМП Д-р Гюрова Сл. адрес: обл: Варна, Девня, гр. Девня “Солвей Соди” АД, сл. тел: сл.68 51 94 Спе
Unknown

Кожни и венерически болести

96
Месторабота: МБАЛ Св.Марина Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Хр.Смирненски, № 1 Спец.: Вътрешни
Unknown

д-р Красен Иванов Бонев

642
Месторабота: АПМП ГП “Медика 2000” ООД Сл. адрес: гр. Провадия, общ. Провадия, ул.Георги Димитров, № 12 Спец.:

FACEBOOK
GOOGLE
http://bglekar.net/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8-%D0%B7%D0%B0/%D0%B2%D1%8A%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
PINTEREST