Вътрешни болести

Резултати от търсенето.

Лекари специалисти по вътрешни болести

Unknown

д-р Мая Богомилова Караиванова

25
Месторабота: ЕТ Д-р Мая Караиванова – АИП за ПМП Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Константин и Фруж
Unknown

д-р Мартин Веселинов Николов

21
Месторабота: ЦСМП Варна филиал Провадия Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Брегалница, № 3 Спец.: Вътреш
Unknown

д-р Марияна Любомирова Георгиева

24
Месторабота: ДКЦ 4 ЕООД – Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул. Цар Освободител, № 100 Спец.: Вътрешн
Unknown

д-р Марияна Йорданова Тодорова-Йоцова

48
Месторабота: СБАЛОЗ-Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул. Цар Освободител, № 100 Спец.: Вътрешни боле
Unknown

д-р Марияна Илиева Стойчева

21
Месторабота: Дом за стари хора с увреждания „Св.Илия“ Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ж.к. к-с Чайка
Unknown

д-р Марияна Георгиева Христова дм

60
Месторабота: ЕТ АИП СМП Д-р М.Христова Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, кв. Аспарухово, ул.Кирил и Методий,
Unknown

д-р Марияна Георгиева Йорданова-Василева

19
Месторабота: МБАЛ-Варна към ВМА-София Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Христо Смирненски , № 3 Спец.: В
Unknown

д-р Мария Христова Цанева-Тодорова

115
Месторабота: СБАЛОЗ М. Марков Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул. Цар Освободител, № 100 Спец.: Вътр
Unknown

д-р Мария Тодорова Генова

16
Месторабота: Сл. адрес: обл: Варна, Варна, Спец.: Вътрешни болести
Unknown

д-р Мария Стоянова Димова-Милева

30
Месторабота: МБАЛ Света Марина Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул. Христо Смирненски, № 1 Спец.: Вътрешни
Unknown

д-р Мария Петрова Табакова

13
Месторабота: ЕТ АИП ПМП Д-р М.Табакова Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Никола Вапцаров, № 2, в ДКЦ Чайк
Unknown

д-р Мария Петрова Петрова

30
Месторабота: ДКЦ Св.Марина ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Христо Смирненски, № 1 Спец.: Вътрешн
Unknown

д-р Мария Младенова Манчева

19
Месторабота: АИП СМП Д-р Мария Манчева 9 ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ж.к. Владиславово, пазар под
Unknown

д-р Мария Динева Златева

17
Месторабота: ЕТ АИП ПМП Д-р М. Златева Сл. адрес: обл: Варна, Варна, пк: 0, ул.Ц. Освоб.100, Спец.: Вътрешни болести
Unknown

д-р Мария Димитрова Папазова

65
Месторабота: ДКЦ 4 ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Цар Освободител, № 100 Спец.: Вътрешни болести,
Unknown

Доцент д-р Мария Василева Кателиева дм

31
Месторабота: МБАЛ Св.Марина ЕАД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Христо Смирненски, № 1 Спец.: Вътрешн
Unknown

д-р Мария Борисова Недялкова

21
Месторабота: МЦ Европа Сл. адрес: обл: Варна, Варна, пк: 0, ул.Р.Димитриев 49, Спец.: Вътрешни болести, Вътрешни бол
Unknown

Доцент д-р Маринка Ташкова Пенева дм

23
Месторабота: МЦ Рисърчексперт Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Сливница , № 166 а, ет. 4 сл. тел: 052 500 656 С
Unknown

д-р Мариета Иванова Йовчева-Станчева

16
Месторабота: МБАЛ-Варна към ВМА-София Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Хисто Смирненски, № 3 Спец.: Въ
Unknown

д-р Мариела Михайлова Михайлова-Сидерова

17
Месторабота: АИППМП МС Д-р Мариела Михайлова ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Христо Смирненски
Unknown

д-р Мариана Станева Влаева

17
Месторабота: ЕТ АИП ПМП Д-р Мариана Влаева Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Цар Освободител, № 100, МЦ С
Unknown

д-р Мариана Петрова Душева-Личева

18
Месторабота: АИПСМП Д-р М.Душева към СТМ “ Марпол“ ЕООД Сл. адрес: обл: Варна, Варна, х-л Виктория св.св.Кон
Unknown

Доцент д-р Мари Саркис Джабалян кмн

17
Месторабота: МБАЛ Сл. адрес: обл: Варна, Варна, пк: 0, ул.М.Дринов15, сл. тел: 82-21-21/355 Спец.: Вътрешни болести, Вътреш
Unknown

д-р Маргарита Тодорова Спасова

115
Месторабота: МЦ Младост Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул. Република, № 15 Спец.: Вътрешни болест
Unknown

д-р Маргарита Иванова Желязкова-Балтова

46
Месторабота: ЕТ Маргарита Желязкова Балтова АПИМП Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Цар Освободител,
Unknown

Анестезиология и интензивно лечение

13
Месторабота: МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Христо Смирненски, № 1 Спец.:
Unknown

д-р Магдалена Георгиева Ангелова

32
Месторабота: МЦ „Св.Анна“ ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Цар Освободител, № 100 Спец.: Вътр
Unknown

д-р Людмила Сергеевна Станева

116
Месторабота: Кардиологичен медицински център Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Дрин , № 1 Спец.: В
Unknown

д-р Людмила Емилова Янова

10
Месторабота: АМЦ СМП Д-р Емилова ООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Сава Доброплодни, № 13, вх. Б, ет. 5,
Unknown

д-р Лилия Страхилова Пантева-Жечева

10
Месторабота: АИППМП Л.Пантева ЕТ Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Илинден, № 1, МК Хелиос каб.205 Спец.: В
Unknown

д-р Лилия Иванова Стоянова

36
Месторабота: МБАЛ Св.Марина Варна клиника по вътрешни болести Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Христ
Unknown

д-р Лилия Димитрова Чаушева

87
Месторабота: СБАЛК Варна ЕАД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Цар Освободител , № 100 Спец.: Вътрешни б
Unknown

д-р Лили Христова Щерева

41
Месторабота: МБАЛ Св. Анна-Варна АД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул. Цар Освободител , № 100 Спец.: Вътр
Unknown

д-р Лили Славчева Трифонова

22
Месторабота: МБАЛ Св. Марина Варна ЕАД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул. Христо Смирненски, № 1 Спец.:
Unknown

Професор д-р Лидия Асенова Коева дмн

13
Месторабота: МЦ „Клиника Коеви“ Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Селиолу, № 34 Спец.: Вътрешни бол
Unknown

Професор д-р Лидия Асенова Коева дмн

15
Месторабота: МЦ „Клиника Коеви“ Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Селиолу, № 34 Спец.: Вътрешни бол
Unknown

Доцент д-р Лиана Тодорова Герчева-Кючукова дм

21
Месторабота: МУ Варна – Катедра по Вътрешни болести – УНС по клинична хематология Сл. адрес: гр. Варна, об
Unknown

д-р Лена Георгиева Попова

31
Месторабота: СБАЛОЗ-Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Цар Освободител, № 100 Спец.: Вътрешни боле
Unknown

д-р Латинка Илиева Стойнова

22
Месторабота: ДКЦ ІV ЕООД – Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул. Цар Освободител, № 100 Спец.: Вътре
Unknown

д-р Лазарина Огнянова Давидкова

27
Месторабота: ДКЦ Еквита ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Цар Освободител, № 5 Спец.: Вътрешни бол
Unknown

д-р Кръстинка Иванова Кънчева

86
Месторабота: СБАЛОЗ-Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Цар Освободител, № 100 Спец.: Вътрешни боле
Unknown

д-р Кръстинка Василева Кудева

323
Месторабота: ДКЦ 1 Св.Клементина ЕООД – Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Съборни, № 40 Спец.: Т
Unknown

д-р Кристианна Генчева Кавалджиева

12
Месторабота: ЕТ „Кристианна Кавалджиева АПИП“ Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Сава, № 2, в сград
Unknown

д-р Красимира Петрова Каменова-Христова

28
Месторабота: АГП СМП Гея ООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Владислав Варненчик, № 187, бл. 29 партер, 2
Unknown

Професор д-р Красимира Панайотова Кисьова дмн

20
Месторабота: МБАЛ – Балчик Сл. адрес: гр. Балчик, общ. Балчик, п.к. 9600, ул.Д-р Златко Петков, № 1 Спец.: Вътрешни
Unknown

д-р Красимира Колева Христова

17
Месторабота: Училищно здравеопазване към Община Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Осми приморс
Unknown

д-р Красимира Кирилова Кирова

93
Месторабота: ДКЦ 5 Света Екатерина – Варна ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул. Сава, № 2 Спец.: Вът
Unknown

д-р Красимира Иванова Гюрова

23
Месторабота: АИП ПМП Д-р Гюрова Сл. адрес: обл: Варна, Девня, гр. Девня „Солвей Соди“ АД, сл. тел: сл.68 51 94 Спе
Unknown

Кожни и венерически болести

11
Месторабота: МБАЛ Св.Марина Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Хр.Смирненски, № 1 Спец.: Вътрешни
Unknown

д-р Красен Иванов Бонев

23
Месторабота: АПМП ГП „Медика 2000“ ООД Сл. адрес: гр. Провадия, общ. Провадия, ул.Георги Димитров, № 12 Спец.: