Детски болести

Резултати от търсенето.

Лекари специалисти по детски болести

Unknown

д-р Мая Иванова Рашева

675
Месторабота: ЦСМП Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул. Брегалница, № 3 Спец.: Детски болести, Социал
Unknown

д-р Маруся Георгиева Малячкина

1,234
Месторабота: АИПСМП Алергомед ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Съборни, № 11, ет. 2 Спец.: Детски б
Unknown

д-р Маруся Вълчева Русева-Чернева

878
Месторабота: АПМП ГП “Медика 2000” ООД Сл. адрес: гр. Провадия, общ. Провадия, п.к. 0, ул.Георги Димитров, № 12 С
Unknown

д-р Мариянка Димова Малешкова

1,002
Месторабота: МБАЛ Св. Анна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул. Цар Освободител, № 100 Спец.: Детски болест
Unknown

д-р Мариянка Андреева Агапова-Маринова

1,555
Месторабота: ОУ Добри Чинтулов Сл. адрес: обл: Варна, Варна, пк: 0, кв Трошево, Спец.: Детски болести
Unknown

д-р Мария Иванова Генова

800
Месторабота: Магазин за здравословни храни “Макрина” ООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ж.к. Левс
Unknown

д-р Мария Дянкова Бахнева

1,368
Месторабота: Д-р Бахнев АИП ПМИП Д-р Бисер Бахнев ЕООД Сл. адрес: гр. Суворово, общ. Суворово, п.к. 0, ул.Стефан Кар
Unknown

д-р Мария Василева Николова

668
Месторабота: ЕТ Мария Николова – ИПП МП Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Константи и Фружин, ДКЦ Вл
Unknown

д-р Мария Василева Димитрова

2,182
Месторабота: ЕТ “Свети Мина-М.Василева”АИП Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ж.к. кв.Аспарухово, ул.Д
Unknown

д-р Маринка Димитрова Кузева

3,232
Месторабота: “АИП ПМП Д-р Михайлова -К.Манева “ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Никола Вапца
Unknown

д-р Мариана Стоянова Стоянова

431
Месторабота: Д-р М. Стоянова АИППМП -Варна ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Съборни, № 40 Спец.: Де
Unknown

д-р Мариана Стоянова Николова

847
Месторабота: АИП ПМП Д-р Профирова – М.Стоянова 2012 ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 0, ул.Илинден , № 1,
Unknown

д-р Мариана Иванова Желева-Пенева

914
Месторабота: ЕТ АИП ИПМП Д-р Желева ЕТ Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Тодор Шишков, № 3 Спец.: Детски б
Unknown

д-р Маргарита Стоянова Чернашка

263
Месторабота: ЕТ АИП СМП Д-р Тонева Сл. адрес: обл: Варна, Варна, пк: 0, Спец.: Детски болести
Unknown

д-р Маргарита Николова Димова

230
Месторабота: Община Варна, Дирекция Здравеопазване Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Осми приморски
Unknown

д-р Маргарита Илиева Младенова

293
Месторабота: ЕТ АИП ПМП Д-р Илиева Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Република, № 15, МЦ Младост каб.№510
Unknown

д-р Магда Василева Василева

557
Месторабота: МЦ Св.Анна Варна ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Цар Освободител, № 100 Спец.: Детск
Unknown

д-р Людмила Илиева Маркова

436
Месторабота: Анджелини Фарма България ЕООД Сл. адрес: гр. София, общ. Столична, п.к. 1000, бул.Асен Йорданов, № 10 Сп
Unknown

д-р Людмила Ивановна Захова

414
Месторабота: АИП ПМП Д-р Захова Сл. адрес: обл: Варна, Варна, Спец.: Детски,болести
Unknown

Доцент д-р Лъчезар Радославов Маринов дм

540
Месторабота: МБАЛ Св.Марина Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Христо Смирненски, № 1 Спец.: Детск
Unknown

д-р Лиляна Стоянова Димитрова

407
Месторабота: АИП ПМП Д-р Димитрова – не практикува Сл. адрес: обл: Варна, Варна, бул Съборни 40, Спец.: Детски б
Unknown

д-р Лиляна Димитрова Драганова

716
Месторабота: МБАЛ Царица Йоанна гр.Провадия Сл. адрес: гр. Провадия, общ. Провадия, ул.Желяз Йорданов , № 1 Спец.:
Unknown

д-р Лилия Павлова Панова

368
Месторабота: МБАЛ гр.Исперих Сл. адрес: гр. Исперих, общ. Исперих, ул.Ахинора, № 39 Спец.: Детски болести
Unknown

д-р Лидия Велик Маринова

294
Месторабота: МБАЛ Еврохоспитал Сл. адрес: гр. Белослав, общ. Белослав Спец.: Детски болести
Unknown

д-р Лидия Велик Маринова

422
Месторабота: МБАЛ Еврохоспитал Сл. адрес: гр. Белослав, общ. Белослав Спец.: Детски болести
Unknown

д-р Кремяна Иванова Димитрова-Атанасова

553
Месторабота: ДУЗ Община Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.8-ми Приморски полк, № 43 Спец.: Детски б
Unknown

д-р Красимира Христова Пешева

293
Месторабота: ЕТ АИП ПМП Д-р Пешева Сл. адрес: гр. Девня, общ. Девня, п.к. 9160, ул.Петрича, № 10А, в поликлиниката в гр.
Unknown

д-р Кирил Димитров Златев

421
Месторабота: АГП ПМП Златеви ООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Владислав МЦ Визия, № 29 Спец.: Детск
Unknown

Ушно-носно-гърлени болести

152
Месторабота: ЕТ ИП ПМП Д-р Василева Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ж.к. Младост, бул. Република, ет. 3, каб.
Unknown
052 69 26 56

д-р Катя Василева Димова

264
Месторабота: АИП ПМП Д-р Катя Димова ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Цар Освободител, № 100, ДКЦ 4
Unknown

д-р Каролина Веселинова Златева

3,021
Месторабота: АГП ПМП Златеви ООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Владислав , бл. 29 МЦ Визия Спец.: Дет
Unknown

д-р Калина Бинкова Ганева

2,206
Месторабота: МБАЛ Св.Марина Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Христо Смирненски, № 1 Спец.: Детск
Unknown

д-р Илияна Димова Димова

291
Месторабота: СБАГАЛ Варна ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул. Цар Освободител, № 150 Спец.: Детски б
Unknown

д-р Игнат Божков Христов

332
Месторабота: АИМП Д-р Игнат Божков Сл. адрес: с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик, п.к. 9110, Здравна служба ет.2 Спе
Unknown

д-р Ивелина Рачева Калинова

411
Месторабота: МБАЛ “Св. Марина” ЕАД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Христо Смирненски, № 1 Спец.:
Unknown

д-р Иванка Христова Стоянова

252
Месторабота: МЦ Св. Стилиян Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул. Република, № 91, МК Младост Спец.: Детски
Unknown

д-р Иванка Маринова Русева

309
Месторабота: Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул. Сава , № 2 Спец.: Детски болести
Unknown

д-р Иванка Георгиева Димитрова-Христова

291
Месторабота: ЕТ АИП ПМП Д-р И. Христова Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул. Съборни, № 40, ДКЦ 1 Св. Клемент
Unknown

д-р Иван Николов Христов

249
Месторабота: МБАЛ “Св. Марина” ЕАД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Христо Смирненски, № 1 Спец.:
Unknown

д-р Иван Жечев Лазаров

1,179
Месторабота: ЕТ АИП ПМП Д-р Иван Лазаров Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Цар Освободител, № 100, МЦ Св.
Unknown

д-р Златинка Костадинова Желязкова-Русева

267
Месторабота: АИПСМП Сл. адрес: гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, п.к. 9280, Здравна служба Спец.: Детски болести
Unknown

д-р Жулиета Григорова Илиева

754
Месторабота: ЕТ АИП ПМП Д-р Илиева Сл. адрес: обл: Варна, Варна, ул Сава 2, Спец.: Детски болести
Unknown

д-р Живка Борисова Михайлова

320
Месторабота: Общностен център за деца и семейства-Община Варна Сл. адрес: обл: Варна, Варна, пк: 0, м-ст Св.Никола
Unknown

д-р Женя Иванова Чанева

1,482
Месторабота: ЕТ Пулс-Женя Чанева-АПИП Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Република, № 15, МК Младост каб.
Unknown

д-р Женя Иванова Александрова

197
Месторабота: ДКЦ 3 Варна ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, кв. Владиславово, бул.Костантин и Фружин Сп
Unknown

д-р Жанета Владимирова Николова

999
Месторабота: ДМСГД-Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, кв. Виница, ул. Овеч, № 2 Спец.: Детски болести
Unknown

д-р Емилия Пейчева Тодорова

605
Месторабота: ДМСГД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, кв. Виница, ул. Овеч, № 2 Спец.: Детски болести
Unknown
052 602 096 и 0888 239 991

д-р Емилия Асенова Кузманова

942
Месторабота: МЦ Пулмо Окулус ООД Сл. адрес: обл: Варна, Варна, пк: 9000, ул.Братя Миладинови 89, сл. тел: 052 602 096 и 0888 239
Unknown

д-р Ели Цветанова Чумпилева

1,615
Месторабота: АИП за ПМП Д-р Ели Чумпилева 55 ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул. Съборни, № 40, ДКЦ Св.
Unknown

д-р Елена Иванова Николова-Кукурова

254
Месторабота: РЗОК Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул Цар Освободител, № 76Г Спец.: Детски болести

FACEBOOK
GOOGLE
http://bglekar.net/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8-%D0%B7%D0%B0/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
PINTEREST