Обща медицина

Резултати от търсенето.

Лекари специалисти по обща медицина

Unknown

д-р Мариянка Тодорова Янакиева

376
Месторабота: ЦСМП-Варна филиал Девня Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Брегалница, № 3 Спец.: Обща медиц
Unknown
052 98 94 86

д-р Марияна Желева Бояджиева

1,111
Месторабота: ЕТ “АПМП – М.Бояджиева” Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Христо Смирненски, № 3,
Unknown

д-р Мария Господинова Томова

396
Месторабота: ЕТ АИП ПМП – Д-р Мария Томова Сл. адрес: гр. Суворово, общ. Суворово, ул.Ст.Караджа, № 2 Спец.: Обща
Unknown

д-р Мария Ангелова Йочева-Митева

836
Месторабота: ЕТ АИП ПМП Д-р Йочева Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, кв. Аспарухово, ул.Народни будители, №
Unknown

д-р Мариела Драганова Кулева

2,181
Месторабота: АГППИМП ЕГЕЯ-2000 Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул. Съборни, № 40, ДКЦ Св. Клементина Спец.:
Unknown
603 802 в.250

д-р Мариела Веселинова Тодорова

675
Месторабота: АИП ПМП “Д-р М. Тодорова-2013” ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Съборни, № 40 сл. т
Unknown

д-р Мариана Парашкевова Димитрова

967
Месторабота: ЕТ АИП ПМП Д-р Мариана П.Димитрова Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Дебър, № 13, ет. 1 Спец.:
Unknown
088 25 69 004

д-р Малина Добрева Жекова

798
Месторабота: ДУЗ към Община Варна Сл. адрес: обл: Варна, Варна, пк: 0, сл. тел: 088 25 69 004 Спец.: Обща медицина
Unknown

д-р Магдалена Русева Петрова

917
Месторабота: АГППМП Виктрикс ООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Христо Смирненски, № 1, ДКЦ Св.Мари
Unknown
0517 2 23 70

д-р Любомир Иванов Иванов

677
Месторабота: ЕТ Д-р Р.Иванова АИП ПМП – Медика 55 Сл. адрес: гр. Дългопол, общ. Дългопол, п.к. 9250, ул.Райна Княгин
Unknown

д-р Любомир Димитров Тодоров

1,086
Месторабота: АИП ПМП Д-р Любомир Тодоров ЕООД Сл. адрес: гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, ул.Толбухин, № 5, втори каб
Unknown

д-р Лидия Филипова Михайлова-Железова

417
Месторабота: ЕТ АИППМП Д-р Михайлова гр.Белослав Сл. адрес: гр. Белослав, общ. Белослав, ул.Св.Св.Кирил и Методий
Unknown

д-р Лидия Илиева Калчева

241
Месторабота: ЕТ “АИП за ПМП Д-р Диана Стойнова” Сл. адрес: с. Доброплодно, общ. Ветрино, п.к. 9281, Здравна слу
Unknown

д-р Ленора Василева Стефанова

254
Месторабота: РЗОК Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул. Цар Освободител, № 76Г Спец.: Обща медицина
Unknown

д-р Лалка Янкова Райчева

587
Месторабота: ЕТ АИП ПМП – Лалка Райчева Сл. адрес: гр. Суворово, общ. Суворово, п.к. 9170, ул.Стефан Караджа, № 2 С
Unknown

д-р Лазарина Иванова Димова

1,861
Месторабота: ПИМП Сл. адрес: обл: Шумен, Шумен, пк: 9700, ул.”Деде Агач”№ 9 вх. 1 ап. 2, Спец.: Обща медицина
Unknown

д-р Кремена Димова Дишева-Димова

2,842
Месторабота: АИППМП Д-р Дишева Кр.Димова ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Република , № 15, МЦ Мла
Unknown

д-р Кремена Венелинова Хаджиева

908
Месторабота: “АИППМП Д-р Кремена Хаджиева” ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Хр.Попович, № 36
Unknown

д-р Красимира Веселинова Станчева

378
Месторабота: ДУЗ Община Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул. Осми Прим. полк, № 43, ОУ Кап Петко Войв
Unknown

д-р Красимир Пенчев Златев

896
Месторабота: АИП ПМП – Джи Пи Голд ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Васил Априлов, № 8, партер С
Unknown

д-р Колю Илиев Колев

363
Месторабота: ЦСМП – Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.”Брегалница”, № 3 Спец.: Обща медици
Unknown

д-р Катюша Атанасова Стойчева

893
Месторабота: АИППМП Д-р Катюша Стойчева Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Република, № 15, МК Младост С
Unknown

д-р Карина Славова Граматикова

583
Месторабота: ЕТ АИП ПМП Д-р К. Граматикова Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Царевец , № 55, бл. 2, ет. 1 Спец
Unknown

д-р Камелия Михайлова Манева

378
Месторабота: “АИП ПМП Д-р Михайлова -К.Манева “ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Никола Вапца
Unknown

д-р Йовка Петрова Пеева

535
Месторабота: ЕТ АИП ПМП Кючукова Сл. адрес: обл: Варна, Варна, пк: 0, Спец.: Обща медицина
Unknown

д-р Испар Якубов Вейсалов

1,217
Месторабота: Д-р Испар Вейсалов АИП ПИМП ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Република, № 15, ет. 3, МК
Unknown

д-р Илонка Руменова Русева

625
Месторабота: ЦСМП Сл. адрес: обл: Варна, Варна, ул.Брегалница3, Спец.: Обща медицина
Unknown

д-р Илка Петрова Трифонова

557
Месторабота: АИППМП Д-р Румен Димов ЕТ Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Никола Вапцаров, № 2, в сградат
Unknown
0887 05 54 62

д-р Илиан Петров Найденов

1,058
Месторабота: “Д-р Илиан Найденов АИП ПМП “ЕООД Сл. адрес: с. Тополи, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Тракийска, № 13 сл
Unknown

д-р Иглика Димитрова Маринова

254
Месторабота: МУ Варна Сл. адрес: обл: Варна, Варна, пк: 9000, ул.Марин Дринов 55, Спец.: Обща медицина
Unknown

д-р Ивелина Петрова Георгиева

305
Месторабота: АИППМП – Д-р Ивелина Георгиева – Медика ЕООД Сл. адрес: гр. Белослав, общ. Белослав, п.к. 0, ул.С
Unknown

д-р Иванка Костова Йорданова

497
Месторабота: ЕТ Д-р И.Йорданова АИППМП Сл. адрес: гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, ул.Толбухин, № 5 Спец.: Обща медиц
Unknown

д-р Иванка Димитрова Вичева

395
Месторабота: ЕТ АИП ПМП Д-р Вичева Сл. адрес: обл: Варна, с.Н.Рилски, СЗУ с Н Рилски, Спец.: Обща медицина
Unknown

д-р Здравко Здравков Дамянов

1,037
Месторабота: Д-р З.Дамянов АИППМП ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, х-л Централ, к.к.Зл.пясъци Спец.: Об
Unknown

д-р Елена Тодорова Евтимова

262
Месторабота: ЕТ АИП ПМП Д-р Ефтимова Сл. адрес: обл: Варна, Провадия, пк: 0, Провадия ул., сл. тел: сл.0518/31 16 Спец.: Об
Unknown

д-р Елена Тодорова Гроздева-Денева

226
Месторабота: ЦСМП-Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Брегалница, № 3 Спец.: Обща медицина
Unknown

д-р Екатерина Юлиянова Сеферова

1,162
Месторабота: “АИП ПМП Д-р Е.Ю.Сеферова” ЕООД Сл. адрес: гр. Провадия, общ. Провадия, п.к. 9200, ул.Цар Освободи
Unknown

д-р Екатерина Стефанова Минкова

976
Месторабота: ЕТ АИП ПМП Д-р Екатерина Минкова Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, кв. Владиславово, бул. Конс
Unknown

д-р Диян Драганов Железов

823
Месторабота: ЦСМП-Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул. Брегалница, № 3 Спец.: Обща медицина
Unknown

д-р Динко Десков Петров

753
Месторабота: АПИМП Динко Петров ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, бул.Цар Освободител, № 100, в ДКЦ 4 каб.126 и в
Unknown

д-р Димитър Ефтимов Анастасов

491
Месторабота: “АИП ПМП-Деа 63 – Д-р Димитър Анастасов” ЕООД Сл. адрес: гр. Долни чифлик, общ. Долни чифлик,
Unknown

д-р Димитричка Панайотова Минчева

880
Месторабота: АИП ПМП по ОМ д-р Д.П.Минчева ЕООД Сл. адрес: с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик, п.к. 9110, ул.Св.Св.Кир
Unknown

д-р Диана Радославова Нинова

1,096
Месторабота: АГППМП Виктрикс ООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Република, № 15, МК Младост Спец.: Об
Unknown

д-р Диана Костадинова Стойнова

407
Месторабота: ЕТ АИП ПМП Д-р Стойнова Сл. адрес: обл: Варна, с.Доброплодно, СЗУ-с Доброплодно, Спец.: Обща медицин
Unknown

д-р Джабби Лиман А Амбурса

622
Месторабота: ” АИП ПМП Амбромедика “ЕООД Сл. адрес: с. Храброво, общ. Провадия, п.к. 9242 Спец.: Обща медицина
Unknown

д-р Деница Маринова Колева

1,098
Месторабота: АИП ПМП Джи Пи Голд ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Васил Априлов , № 8, партер Спец.:
Unknown

д-р Дарин Русев Ченев

957
Месторабота: ЦСМП Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Брегалница , № 3 Спец.: Обща медицина
Unknown

д-р Даниела Генчова Михайлова-Кузова

403
Месторабота: ЕТ АИП ПМП Даниела Генчова – Тева Сл. адрес: гр. Долни чифлик, общ. Долни чифлик, п.к. 9120, ул.Ботев
Unknown

д-р Даниел Ценов Калчев

768
Месторабота: ЕТ АИП ПМП Д-р Калчев Сл. адрес: обл: Варна, Варна, пк: 9000, Спец.: Обща медицина
Unknown

д-р Грета Боянова Мянкова

941
Месторабота: ЕТ АИП ПМП Д-р Мянкова-Грета Боянова Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Никола Вапцаров, № 2

FACEBOOK
GOOGLE
http://bglekar.net/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8-%D0%B7%D0%B0/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
PINTEREST