Очни болести

Резултати от търсенето.

Лекари специалисти по очни болести

Unknown

д-р Мартин Йорданов Литев

3,321
Месторабота: АМЦ СМП “Света Петка Ай Кеър” ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Иван Драсов, № 12
Unknown

д-р Мария Христова Славова

820
Месторабота: АМЦ СМП Св. Петка Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул. Сливница, № 40 Спец.: Очни болести
Unknown

д-р Мария Стоева Стоева-Миланова

3,324
Месторабота: МЦ “Младост” Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Република, № 15 Спец.: Очни болести
Unknown

д-р Мария Борисова Ангелова

310
Месторабота: ДКЦ 4 ЕООД – Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Цар Освободител, № 100 Спец.: Очни бо
Unknown

д-р Марин Георгиев Маринов дм

379
Месторабота: МУ-Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул. Марин Дринов, № 55 Спец.: Очни болести
Unknown

д-р Любка Филипова Димова

600
Месторабота: МЦ Младост Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Република, № 15 Спец.: Очни болести
Unknown

д-р Лиляна Тодорова Мирчева дм

439
Месторабота: СБОБАЛ Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Дойран, № 15 Спец.: Очни болести
Unknown

д-р Красимира Крумова Денева

747
Месторабота: АМЦ СМП Св. Петка Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул. Иван Драсов, № 12 Спец.: Очни болести
Unknown

д-р Кирил Ангелов Кирчев

213
Месторабота: ДКЦ ІІІ – Варна ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, кв. Владиславово, бул.Константин и Ф
Unknown

д-р Капка Янчева Ненова

351
Месторабота: Сл. адрес: обл: Варна, Варна, пк: 0, Спец.: Очни болести
Unknown

д-р Камелия Веселинова Байчева-Шолева

1,703
Месторабота: АМЦСМП Света Петка ООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Сливница, № 40 Спец.: Очни болест
Unknown

д-р Калояна Милчева Маринова

1,382
Месторабота: АМЦ СМП Очна клиника Света Петка АД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Иван Драсов, № 12 Спе
Unknown

д-р Йордан Младенов Андреев

395
Месторабота: ЕТ Призма Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Съборни, № 40 Спец.: Очни болести
Unknown

д-р Йордан Георгиев Йорданов дм

451
Месторабота: ОМЦ Св.Николай Чудотворец Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Дойран, № 15 Спец.: Очни болест
Unknown

д-р Ирена Игорова Станчева

400
Месторабота: МБАЛ Св.Марина ЕАД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Христо Смирненски, № 1 Спец.: Очни бо
Unknown

д-р Ивелина Йорданова Питакова

1,362
Месторабота: АМЦ СМП ОМЦ “Св.Николай Чудотворец” ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Никулице
Unknown

д-р Иванка Димитрова Лазарова-Нейчева

372
Месторабота: МБАЛ Варна към ВМА-София Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Христо Смирненски, № 3 Спец.: О
Unknown

Професор д-р Зорница Иванова Златарова-Ангелова дм

347
Месторабота: СБОБАЛ ЕООД – Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул. Дойран, № 15 Спец.: Очни болести, С
Unknown

д-р Жени Николаева Борисова-Ралчева

591
Месторабота: АМЦСМП Света Петка Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул. Проф.Георги Георгиев, № 4 Спец.: Очни
Unknown

д-р Жана Валентинова Симова дм

284
Месторабота: СБОБАЛ Варна ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул. Дойран, № 15 Спец.: Очни болести
Unknown

д-р Емилия Ангелова Червенкова

1,733
Месторабота: МБАЛ Св. Анна-Варна АД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул. Цар Освободител , № 100 Спец.: Очни
Unknown

д-р Елица Герчева Христова

403
Месторабота: Opticlasa МОЛ Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул. Владислав Варненчик, № 186 Спец.: Очни бо
Unknown

д-р Евелина Петрова Янева

563
Месторабота: АИП СМП Д-р Е.Янева ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000 Спец.: Очни болести
Unknown

Доцент д-р Евгения Димитрова Контрова кмн

765
Месторабота: МБАЛ “Св. Марина” ЕООД Сл. адрес: обл: Варна, Варна, ул.М.Дринов 55, Спец.: Очни болести
Unknown

д-р Евгени Валентинов Нешкински

2,151
Месторабота: МУ-Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Марин Дринов, № 55 Спец.: Очни болести
Unknown

д-р Драгомир Николаев Драганов

281
Месторабота: МЦ Клиника Нова ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул. Вяра , № 7 Спец.: Очни болести
Unknown

д-р Добрин Христов Бояджиев

945
Месторабота: СБОБАЛ Варна ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Дойран, № 15 Спец.: Очни болести
Unknown

Доцент д-р Добрин Светозаров Георгиев кмн

856
Месторабота: СОБАЛ Доц.Георгиев Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Христо Попович, № 18 Спец.: Очни болес
Unknown

д-р Добрин Добринов Георгиев дм

517
Месторабота: СОБАЛ Доц.Георгиев ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Христо Попович, № 18 Спец.: Очни б
Unknown

д-р Димитър Ганчев Митев

299
Месторабота: МЦ Сити Клиник Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул. Брегалница, № 1 Спец.: Очни болести
Unknown

д-р Диана Люцканова Цветкова

1,043
Месторабота: Детски очен център Изгрев Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Балчик, № 5 Спец.: Очни болести
Unknown

д-р Десислава Иванова Иванова

500
Месторабота: АМЦСМП Очна клиника Св.Петка АД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Проф.Д-р Георги Георгиев
Unknown

д-р Деляна Йорданова Дечева

556
Месторабота: ДКЦ Еквита Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Цар Освободител, № 5 Спец.: Очни болести
Unknown
052 631 126

д-р Дария Емилова Нешкинска

2,087
Месторабота: АМЦСМП Дария ООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Панагюрище, № 2 сл. тел: 052 631 126 Спец.: Очн
Unknown

д-р Дарина Яниславова Косева

201
Месторабота: АИП СМП Очен център Д-р Косев ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Владислав Варненчик,
Unknown

д-р Даниела Тошева Гунева дм

323
Месторабота: АМЦСМП Св.Петка АД гр.Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Иван Драсов, № 12 Спец.: Очни б
Unknown

д-р Грета Иванова Ташева

294
Месторабота: МЦ Младост ООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ж.к. Младост, бул.Република, № 15 Спец.: Очни б
Unknown
611130

д-р Галина Ставрева Филева

656
Месторабота: ОМЦ “Света Петка” Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Иван Драсов, № 12 сл. тел: 611130 Спец
Unknown

д-р Галина Петрова Петрова-Златева

616
Месторабота: АМЦСМП Св.Петка Ай Кеър ЕООД гр.Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Иван Драсов, № 10А С
Unknown

д-р Виолета Кръстева Велкова

1,320
Месторабота: Очна болница Доц.Георгиев Сл. адрес: обл: Варна, Варна, пк: 0, ул.Дойран №15, Спец.: Очни болести
Unknown

д-р Виолета Василева Мачева-Тенекеджиева

227
Месторабота: Сл. адрес: обл: Варна, Варна, Х.Стамат 1ет.1, Спец.: Очни болести
Unknown

д-р Веска Тодорова Тодорова-Димитрова

1,067
Месторабота: АМЦСМП Транспортен мед.център ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, пл.Славейков, № 1 Спец.:
Unknown

д-р Бисерка Георгиева Шишкова-Николова

308
Месторабота: ДКЦ Св.Иван Рилски ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, кв. Аспарухово, ул.Народни будители
Unknown

Доцент д-р Бинна Николаева Ненчева дм

923
Месторабота: СБОБАЛ ЕООД – Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, ул. Дойран, № 15 Спец.: Очни болести
Unknown

д-р Антония Димова Барбукова-Кузманова

540
Месторабота: СБОБАЛ ЕООД – Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул. Дойран, № 15 Спец.: Очни болести
Unknown
052 630 670

д-р Антоанета Събева Събева

1,102
Месторабота: АМЦ СМП ОМЦ “Св.Николай Чудотворец” Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Никулицел, № 12
Unknown

д-р Антоанета Василева Бонева

1,112
Месторабота: ДКЦ Чайка ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Никола Вапцаров, № 2 Спец.: Очни болести
Unknown

д-р Александър Ангелов Малчев

299
Месторабота: МЦ Валем 2000 ООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Република, № 15 Спец.: Очни болести
Unknown

Доцент д-р Александра Живкова Цукева-Сантева дм

1,406
Месторабота: МУ -Вн Сл. адрес: обл: Варна, Варна, ул.М.Дринов 55, Спец.: Очни болести
Unknown

д-р Адриана Христова Микинска

1,047
Месторабота: ОМЦ “Св.Николай Чудотворец” гр.Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Никулицел, №

FACEBOOK
GOOGLE
http://bglekar.net/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8-%D0%B7%D0%B0/%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
PINTEREST