Очни болести

Резултати от търсенето.

Лекари специалисти по очни болести

Unknown

д-р Мартин Йорданов Литев

55
Месторабота: АМЦ СМП „Света Петка Ай Кеър“ ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Иван Драсов, № 12
Unknown

д-р Мария Христова Славова

15
Месторабота: АМЦ СМП Св. Петка Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул. Сливница, № 40 Спец.: Очни болести
Unknown

д-р Мария Стоева Стоева-Миланова

142
Месторабота: МЦ „Младост“ Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Република, № 15 Спец.: Очни болести
Unknown

д-р Мария Борисова Ангелова

17
Месторабота: ДКЦ 4 ЕООД – Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Цар Освободител, № 100 Спец.: Очни бо
Unknown

д-р Марин Георгиев Маринов дм

19
Месторабота: МУ-Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул. Марин Дринов, № 55 Спец.: Очни болести
Unknown

д-р Любка Филипова Димова

34
Месторабота: МЦ Младост Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Република, № 15 Спец.: Очни болести
Unknown

д-р Лиляна Тодорова Мирчева дм

16
Месторабота: СБОБАЛ Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Дойран, № 15 Спец.: Очни болести
Unknown

д-р Красимира Крумова Денева

27
Месторабота: АМЦ СМП Св. Петка Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул. Иван Драсов, № 12 Спец.: Очни болести
Unknown

д-р Кирил Ангелов Кирчев

13
Месторабота: ДКЦ ІІІ – Варна ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, кв. Владиславово, бул.Константин и Ф
Unknown

д-р Капка Янчева Ненова

15
Месторабота: Сл. адрес: обл: Варна, Варна, пк: 0, Спец.: Очни болести
Unknown

д-р Камелия Веселинова Байчева-Шолева

17
Месторабота: АМЦСМП Света Петка ООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Сливница, № 40 Спец.: Очни болест
Unknown

д-р Калояна Милчева Маринова

60
Месторабота: АМЦ СМП Очна клиника Света Петка АД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Иван Драсов, № 12 Спе
Unknown

д-р Йордан Младенов Андреев

12
Месторабота: ЕТ Призма Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Съборни, № 40 Спец.: Очни болести
Unknown

д-р Йордан Георгиев Йорданов дм

15
Месторабота: ОМЦ Св.Николай Чудотворец Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Дойран, № 15 Спец.: Очни болест
Unknown

д-р Ирена Игорова Станчева

20
Месторабота: МБАЛ Св.Марина ЕАД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Христо Смирненски, № 1 Спец.: Очни бо
Unknown

д-р Ивелина Йорданова Питакова

29
Месторабота: АМЦ СМП ОМЦ „Св.Николай Чудотворец“ ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Никулице
Unknown

д-р Иванка Димитрова Лазарова-Нейчева

9
Месторабота: МБАЛ Варна към ВМА-София Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Христо Смирненски, № 3 Спец.: О
Unknown

Професор д-р Зорница Иванова Златарова-Ангелова дм

19
Месторабота: СБОБАЛ ЕООД – Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул. Дойран, № 15 Спец.: Очни болести, С
Unknown

д-р Жени Николаева Борисова-Ралчева

22
Месторабота: АМЦСМП Света Петка Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул. Проф.Георги Георгиев, № 4 Спец.: Очни
Unknown

д-р Жана Валентинова Симова дм

19
Месторабота: СБОБАЛ Варна ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул. Дойран, № 15 Спец.: Очни болести
Unknown

д-р Емилия Ангелова Червенкова

129
Месторабота: МБАЛ Св. Анна-Варна АД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул. Цар Освободител , № 100 Спец.: Очни
Unknown

д-р Елица Герчева Христова

11
Месторабота: Opticlasa МОЛ Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул. Владислав Варненчик, № 186 Спец.: Очни бо
Unknown

д-р Евелина Петрова Янева

13
Месторабота: АИП СМП Д-р Е.Янева ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000 Спец.: Очни болести
Unknown

Доцент д-р Евгения Димитрова Контрова кмн

16
Месторабота: МБАЛ „Св. Марина“ ЕООД Сл. адрес: обл: Варна, Варна, ул.М.Дринов 55, Спец.: Очни болести
Unknown

д-р Евгени Валентинов Нешкински

27
Месторабота: МУ-Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Марин Дринов, № 55 Спец.: Очни болести
Unknown

д-р Драгомир Николаев Драганов

9
Месторабота: МЦ Клиника Нова ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул. Вяра , № 7 Спец.: Очни болести
Unknown

д-р Добрин Христов Бояджиев

16
Месторабота: СБОБАЛ Варна ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Дойран, № 15 Спец.: Очни болести
Unknown

Доцент д-р Добрин Светозаров Георгиев кмн

11
Месторабота: СОБАЛ Доц.Георгиев Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Христо Попович, № 18 Спец.: Очни болес
Unknown

д-р Добрин Добринов Георгиев дм

20
Месторабота: СОБАЛ Доц.Георгиев ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Христо Попович, № 18 Спец.: Очни б
Unknown

д-р Димитър Ганчев Митев

11
Месторабота: МЦ Сити Клиник Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул. Брегалница, № 1 Спец.: Очни болести
Unknown

д-р Диана Люцканова Цветкова

83
Месторабота: Детски очен център Изгрев Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Балчик, № 5 Спец.: Очни болести
Unknown

д-р Десислава Иванова Иванова

19
Месторабота: АМЦСМП Очна клиника Св.Петка АД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Проф.Д-р Георги Георгиев
Unknown

д-р Деляна Йорданова Дечева

26
Месторабота: ДКЦ Еквита Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Цар Освободител, № 5 Спец.: Очни болести
Unknown

д-р Дария Емилова Нешкинска

60
Месторабота: АМЦСМП Дария ООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Панагюрище, № 2 сл. тел: 052 631 126 Спец.: Очн
Unknown

д-р Дарина Яниславова Косева

9
Месторабота: АИП СМП Очен център Д-р Косев ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Владислав Варненчик,
Unknown

д-р Даниела Тошева Гунева дм

18
Месторабота: АМЦСМП Св.Петка АД гр.Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Иван Драсов, № 12 Спец.: Очни б
Unknown

д-р Грета Иванова Ташева

19
Месторабота: МЦ Младост ООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ж.к. Младост, бул.Република, № 15 Спец.: Очни б
Unknown

д-р Галина Ставрева Филева

24
Месторабота: ОМЦ „Света Петка“ Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Иван Драсов, № 12 сл. тел: 611130 Спец
Unknown

д-р Галина Петрова Петрова-Златева

22
Месторабота: АМЦСМП Св.Петка Ай Кеър ЕООД гр.Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Иван Драсов, № 10А С
Unknown

д-р Виолета Кръстева Велкова

14
Месторабота: Очна болница Доц.Георгиев Сл. адрес: обл: Варна, Варна, пк: 0, ул.Дойран №15, Спец.: Очни болести
Unknown

д-р Виолета Василева Мачева-Тенекеджиева

16
Месторабота: Сл. адрес: обл: Варна, Варна, Х.Стамат 1ет.1, Спец.: Очни болести
Unknown

д-р Веска Тодорова Тодорова-Димитрова

19
Месторабота: АМЦСМП Транспортен мед.център ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, пл.Славейков, № 1 Спец.:
Unknown

д-р Бисерка Георгиева Шишкова-Николова

13
Месторабота: ДКЦ Св.Иван Рилски ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, кв. Аспарухово, ул.Народни будители
Unknown

Доцент д-р Бинна Николаева Ненчева дм

14
Месторабота: СБОБАЛ ЕООД – Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, ул. Дойран, № 15 Спец.: Очни болести
Unknown

д-р Антония Димова Барбукова-Кузманова

13
Месторабота: СБОБАЛ ЕООД – Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул. Дойран, № 15 Спец.: Очни болести
Unknown

д-р Антоанета Събева Събева

36
Месторабота: АМЦ СМП ОМЦ „Св.Николай Чудотворец“ Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Никулицел, № 12
Unknown

д-р Антоанета Василева Бонева

22
Месторабота: ДКЦ Чайка ЕООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Никола Вапцаров, № 2 Спец.: Очни болести
Unknown

д-р Александър Ангелов Малчев

12
Месторабота: МЦ Валем 2000 ООД Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, бул.Република, № 15 Спец.: Очни болести
Unknown

Доцент д-р Александра Живкова Цукева-Сантева дм

30
Месторабота: МУ -Вн Сл. адрес: обл: Варна, Варна, ул.М.Дринов 55, Спец.: Очни болести
Unknown

д-р Адриана Христова Микинска

18
Месторабота: ОМЦ „Св.Николай Чудотворец“ гр.Варна Сл. адрес: гр. Варна, общ. Варна, п.к. 9000, ул.Никулицел, №